top of page

Láska je čin, prežívanie, postoj

V nedeľu prvého decembra vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku vystúpi počas dvoch koncertov orchestrálny projekt ZBORY. (Nielen) Ružomberčanom ho predstavuje jeho dirigent Peter Vlčko.

Čo je projekt Zbory?

Projekt ZBORY je hudobný projekt, v ktorom sa stretli rôzni speváci, zbory a hudobníci zo Slovenska. Spája nás radosť z hudby, zo spevu a samozrejme snaha odovzdať tieto pocity aj našim divákom a poslucháčom.

Ako ste vyberali spevákov do Zborov?

ZBORY sú otvoreným spoločenstvom, to znamená že jeho členom sa mohol stať hocikto, kto vedel a chcel spievať, hrať a bol ochotný obetovať svoj čas pre aktivity tohto projektu.


V čase komponovania piesní bola u mňa predstava veľkého ansámblu, v pláne boli zbory v rámci stredných či vysokých škôl umeleckého zamerania, no nakoniec sme sa rozhodli pre mládež. Ukázalo sa to ako správna voľba. Neškolení speváci dali do prejavu prirodzený naturel a živelnosť, čím skladby, ktoré inklinujú skôr ku klasickej hudbe, vyznievajú modernejšie, populárnejšie. Dnes je vytvorené určité stále členské jadro, počet členov ZBOROV na koncerte sa pohybuje okolo 60 ľudí.


Projekt začal pilotnou piesňou Láskou nás prikrývaj, ktorá mala odskúšať schopnosti členov, ale aj rozptýliť pochybnosti, či takýto náročný projekt zvládnu. Nadšenie a viera zostali, mohli sme pokračovať ďalej. Bol to začiatok takmer 2-ročnej cesty. Ale ukázalo sa, že napriek veľkoleposti projektu, sú aj neprofesionálni speváci schopní podať výborné výkony.Aký repertoár spievate? Ako ste ho vyberali?


Piesne z koncertu vznikali v priebehu piatich rokov, niekedy od roku 2006, ešte v čase, kedy som vôbec nevedel, že takýto projekt vznikne. V repertoári máme všetko vlastné skladby, resp. vlastné úpravy pôvodných piesní. K tej druhej skupine patria dve piesne: židovská ľudová pieseňHine ma tov, ktorej úprava bola pôvodne súčasťou divadelného predstavenia Ester a naspieval ju dievčenský akademický spevácky zbor UKF v Nitre. Druhá je pieseň Uwielbiam twoje imie, poľského autora Arthura Kaszowského. Obe z uvedených piesní sú ale prispôsobené charakteru projektu a upravené do orchestrálnej podoby, čiže vyznievajú inak, ako ich ľudia zvyčajne poznajú.


Je záujem o vaše vystúpenia?


Záujem o naše vystúpenie je zatiaľ veľmi veľký, čomu sa samozrejme veľmi tešíme, všetky vystúpenia boli doteraz vypredané. Koncert, ktorý sa spájal s uvedením CD, sa vypredal už v predpredaji a bez oficiálnej propagácie. Čiže pripravené plagáty sme už len prelepili s informáciou „vypredané“ a aspoň propagačne, formálne ich rozvešali.


Neabsolvovali sme ale veľa vystúpení, pretože premiéra projektu sa konala ešte len v máji tohto roku. S počtom koncertov súvisí aj ich organizácia, ktorá je dosť náročná. ZBORY sú ľudia rôznych vekových skupín – stredoškoláci, vysokoškoláci, ľudia s rodinami, z rôznych miest Slovenska a všetkých je potrebné časovo zladiť. Zároveň to s vystúpeniami nechceme preháňať, prioritou je, aby sa projekt nestal povinnosťou, ale skôr zábavou spojenou so zážitkami, aby sa nevytratil duch nadšenia a radosti, ktorý chceme na koncertoch šíriť. Pokojne sa ale môže stať, že sa spontánne rozhodneme a v hociktorom meste na Slovensku sa rozoznejú hlasy ZBOROV ako nečakané prekvapenie J ZBORY chcú byť o aj slobode, o bezprostrednosti...


Prečo sa koncert volá "Láskou nás prikrývaj"?


Ide o symbolický názov. Vychádzali sme z našej pilotnej rovnomennej skladby, no zároveň aj z poslania našich koncertov, resp. projektu ako takého. Chceme naozaj rozdať čo najviac lásky prostredníctvom hudby a spevu a to myslíme naozaj úprimne.


Koho chcete osloviť? Kto je vaše publikum?


Nemáme vyšpecifikované publikum, ktorému by mala patriť naša hudba. Je to hudba pre všetkých - starých, mladých, pre každého, kto si chce nájsť k nej cestu. Po zhliadnutí klipu Láskou nás prikrývaj sa nám ozvali ľudia, ktorí sa priznali, že naša pieseň ich veľmi oslovila a dodala im silu do života. Je to pre nás veľké zadosťučinenie. A tak piesne aj vnímame - chceme ich rozdať všetkým ľuďom, ktorí ich potrebujú a všetkým, ktorým prinesú radosť.


Dodám, že členovia ZBOROV hrajú a spievajú bez nároku na honorár, naše zisky idú na rozvoj a podporu tohto projektu. Ja sám ako autor, si na ňu nenárokujem a vnímam ju ako dar, ktorý chcem odovzdať iným a verte mi, táto hodnota sa mi vracia niekoľkonásobne. Práca v ZBOROCH je veľmi náročná, no keď stojím a dirigujem na koncerte alebo počas skúšky, niekedy je naozaj ťažké nezložiť bezmocne ruky a nechať sa unášať silou, ktorá zo všetkých vychádza. Práve o tom je život - o dávaní a prijímaní.


Ako prinášať lásku do tohto sveta?


Láska je slovom, o ktorom sa pomerne často píše, rozpráva... Mnohokrát sa v rôznych podobách charakterizuje, analyzuje a žiaľ aj mediálne glorifikuje, komercionalizuje, verejne sa prezentuje ako imidž jednotlivca či spoločnosti. Pravdou je, že skutočná láska je nenápadná, pokorná a tichá. A tým rozvážna a silná. Nechváli sa, nepotrebuje sa predvádzať, robiť si reklamu na svoju dobrotu. Vtedy stráca svoju čistotu a úprimnosť.


Ak písať o láske pravdivo, tak veľmi uvážlivo. Láska je totiž v prvom rade činom, prežívaním, postojom. Postojom k blížnemu - priateľovi ale aj nepriateľovi. K dobrému ale i zlému, neradostnému - všetkému, čo nás v živote stretáva. Láska spočíva v schopnosti prijať s vďakou nielen úspech, ale snažiť sa pochopiť aj to, čo sa nám nepáči a prijíma ťažko.


Myslím, že slová Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú je tou najväčšou výzvou a nevyhnutnosťou pre človeka dnešnej doby. Rovnako, ako hľadanie dobra, ktoré je ukryté v každom človeku. Takéto hľadanie, či lepšie - prebúdzanie dobra v ľuďoch je zároveň zmyslom a poslaním ZBOROV a našich koncertov. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


(Písané pre ružomberský dvojtýždenník Spoločník.)

najlepšie príspevky
posledné príspevky
kľúčové slovo
nájdete nás aj na....
  • Facebook Classic
bottom of page