top of page

Peter VLČKO

Tvorca a zakladateľ projektu, autor hudby, vybraných textov, člen organizačného tímu, dirigent Projekt ZBORY. Stál pri prvotnom zrode projektu, tvorení jeho poslania a charakteru, hľadaní budúcich členov - spevákov a hudobníkov...  (viac ...)

Branislav MINAROVIČ

Tvorca, organizátor a manažér projektu. Stál pri vzniku projektu, nábore nových členov, organizačnom a najmä finančnom zabezpečení projektu v čase jeho vzniku a jeho prvotnom uvedení. Napriek tomu, že v súčasnosti aktívne nespolupracuje, je stálym, čestným členom Projekt ZBORY.  

Artur KASZOWSKI

Autor hudby a textov k piesňam Uwielbiam Twoje Imię  W Tobie jest Światło. Žije v Krakowe a okrem písania piesní sa venuje profesionálnemu fotografovaniu. 

Eva MELICH

Autorka textu piesne Láskou nás prikrývaj. V súkromí majiteľ, manažér, animátor organizácie, ktorá sa venuje deťom formou organizovania podujatí.

Slávka CIVÁŇOVÁ

Autorka textov k piesňam NarodenýHosana. Pracuje ako projektový manažér v organizačnom štábe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Venuje sa dramaturgii a písaniu divadelných scenárov.

Igor PARGÁČ

Spoluautor textu k piesni To je ten. V súkromí pedagóg, zároveň scenárista, scénograf, režisér.  

Please reload

bottom of page