top of page
troja.png

PETER VLČKO

PETER VLČKO, autor hudby, tvorca projektu. Vyštudoval UKF v Nitre, odbor Slovenský jazyk a literatúra a Hudobná výchova. 14 rokov pôsobil na Katedre hudby UKF v Nitre, kde vyučoval o. i. predmety Hudba a počítač, Džez a populárna hudba, Hudobná teória, Harmónia... Zameriaval sa a publikoval najmä v oblasti využívania informačných technológií v hudbe a hudobnom vzdelávaní. V roku 2005 mu MŠ SR schválilo študijný program pre ZUŠ pre predmet Hudba a počítač. Je autorom hudby k viacerým divadelným predstaveniam, ako napr. Maranatha /1998/, pôvodné muzikály Láska je silnejšia... /1999/ a Sen o ruži /2001/, Slečna Júlia /2004/, Amadeus /2003/, Ester /2005/, Mínus sedem /2007/, Princ Bajaja /2008/, Marionetta /2011/, Ach, Júlia! Och, Rómeo! Na vine je Shakespeare? /2015/. V roku 2008 mu vo vydavateľstve IKAR vyšla kniha rozprávok pod názvom Rozprávky pre deti a ich dobrých rodičov

V súčasnosti vyučuje na ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch, kde vyučuje predmety Hra na klavíri, Hra na keyboarde, Hudba a počítač a Hudobná náuka.

 

Výber projektov:

 • Figliar spod Poľany - pôvodná divadelná hra. [piesne, scénická hudba]. Réžia E. Augustovičová, premiéra 21. február 1996 v DAB Nitra.

 • MC Sába, Anima. [aranžmány – spoluautor]. 1997.

 • Maranatha - pôvodná divadelná hra. [piesne, scénická hudba, spev]. Réžia I.Pargáč, premiéra 12. apríla 1998, KD Preseľany.

 • CD DÁŠA. [hudobná spolupráca - tvorba aranžmánov, zvuková réžia]. Sedis Recording, BC 0002-3-331, 1998.

 • MC GIHON – Až pochopíš .... 1992 – 1998. [hudobná a technická spolupráca]. Sedis Recording, BC 0010 4331, 1999.

 • Láska je silnejšia... - pôvodný slovenský muzikál. [hudba, texty, hlasová príprava, technická spolupráca]. Réžia A. Gáborová, premiéra 21.7.1999 KD Chynorany.

 • CD/MC Láska je silnejšia... piesne z muzikálu. [hudba, texty, hlasová príprava, zvuková réžia]. Semeš Recording, KK-0004-2331, 1999.

 • Sen o ruži - pôvodný slovenský muzikál. [hudba, texty, hlasová príprava, technická spolupráca]. Réžia A. Gáborová, premiéra 8.5.2001, DK Topoľčany.

 • CD, MC Sen o ruži. [hlasová a technická príprava, zvuková réžia, mixáž, mastering, cover CD, MC]. Sedis Recording, BC 0014 2331, 2001. Uvedenie CD: 7.10.2001, DAB Nitra.

 • „Žalm 38,22“ – videoklip. [scenár, kamera, réžia, strih]. STV, Gospel 4/5/6.2002.

 • CD Parta z Ranča Y – Mad about Country. [tvorba hudobných aranžmánov]. Sedis Recording, 2002, BC 0014-2-731, 2002.

 • CD/MC Jozef Ivaška - Náš rodný kraj. [tvorba hudobných aranžmánov]. Sedis Recording, Vydavateľstvo Štefana Wimmera, WV 0045 2331, 2002.

 • Shaffer, P. – AMADEUS – divadelná hra. [hudba, piesne]. Divadelné spoločenstvo Lemon.  Réžia P. Oravec. Premiéra 5.7.2003, Synagóga v Nitre.

 • CD Zbor a orchester študentov UKF - J. Zrunek – Missa I.Pro Festis Natalitiis. [zvukový záznam, hudobná réžia, mixáž]. KHV PF UKF Nitra, Nitra, 9.12.2003.

 • Strinberg, A. - Slečna Júlia. [scénická hudba]. DS Malá Múza Ilava, réžia Magda Pajánková. Preméra 7.3.2004, DK Ilava.

 • Pribina, knieža Nitravy. [scénická hudba, hudobná réžia, mixáž]. Pribinove slávnosti. Nitra, Svätoplukovo námestie, 3.7.2005.

 • Mikulášov príbeh – rozprávka na motívy legendy o sv. Mikulášovi (program ku slávnostnému otvoreniu Nitrianskeho vianočného mestečka). [nahrávka, hudobná réžia, mixáž]. Organizátor CVČ Domino, Mesto Nitra. Nitra, Svätoplukovo námestie, 15.12.2005.

 • Tvorba študijného programu pre predmet Hudba a počítač pre ZUŠ. Schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 18. marca 2005 pod číslom CD-2005-294/476-1:091 ako učebné plány a učebné osnovy predmetu hudba a počítač pre 1. a 2. stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých základných umeleckých škôl. 

 • Oravec, P. – Civáňová, S.: ESTER – pôvodná divadelná hra. [scénická hudba, piesne, zvuková réžia]. Divadelné spoločenstvo Lemon. Réžia P. Oravec. Premiéra 3.6.2006, Synagóga v Nitre.

 • Cyril a Metod, solúnski bratia. [scénická hudba, hudobná réžia]. Pribinove slávnosti. Nitra, Svätoplukovo námestie, 5.7.2006. 

 • O dvanástich mesiačikoch. [zvuková réžia, dramaturgia, mixáž]. Nitra, Svätoplukovo námestie, 20.12.2006. Réžia P. Oravec.

 • Svätopluk, rex Megale Morabia. [hudobná spolupráca, zvuková réžia, dramaturgia, mixáže]. Nitra, Svätoplukovo námestie, 5.7.2007. Réžia P. Oravec. 

 • PROMETHEUS. [hudobná spolupráca, zvuková réžia, dramaturgia, mixáže]. Divadelné spoločenstvo Lemon. Réžia P. Oravec. Premiéra Nitra, Park Sihoť, 9.9.2007.

 • Mínus sedem. [hudba, mixáž]. V spolupráci s EFFETA Nitra a JAMU Brno (ČR). Réžia P. Oravec. Premiéra 15.12.2007 Bábkové divadlo v Nitre.

 • Princ Bajaja. [hudba, mixáž]. Divadelné spoločenstvo Lemon. Réžia P. Oravec. Premiéra: 30.8.2008, Nitra, Klokočina.

 • Rrozprávky pre deti a ich dobrých rodičov. [text, ilustrácie, CD]. Bratislava: IKAR. 2008. ISBN 978-80-551-1721-8.

 • I. kvalifikačná skúška. Téma: Softvérový MIDI sequencer ako súčasť študijného zamerania hudba a počítač. MPC Bratislava, 28.5.2009.

 • II. kvalifikačná skúška. Téma: Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní. MPC Bratislava, 21.3.2010.

 • Tvorba vzdelávacieho programu: IKT v hudobnom vzdelávaní. ZUŠ L. Mokrého v spolupráci s MPC Bratislava, jún 2011.

 • Marionetta. [piesne, hudba, mixáž]. Divadelné spoločenstvo Lemon. Réžia P. Oravec. Premiéra: Nitra, Svätoplukovo námestie, 24.9.2011.

 • ZBORY - Láskou nás prikrývaj. [hudba, texty]. Projekt speváckych zborov, február - jún 2011.

 • CD ZBORY - Láskou nás prikrývaj. [hudba, texty, zvuková réžia]. BRUNNO Studio. 2014-2015. 693-002-2. 2015.

 • CD Symfobia - Way of the Queen. [hudobné aranžmány], 2015. 

 • Ach, Júlia! Och, Rómeo! Na vine je Shakespeare? [piesne, scénická hudba, mixáž]. Divadelné predstavenie. Réžia P. Oravec. Premiéra: Bratislava, Zrkadlový háj, 27.10.2015.

 • WILD LIFE, najväčšie puzzle na Slovensku - Slovenský rekord. 15. 9. 2016 . 

 • Čarodejník z krajiny OZ . [hudba, piesne, mixáž]. Staré divadlo Karola Spišáka    v Nitre. Réžia P. Oravec. Premiéra: 21. 4. a 23. 4. 2017, SDKS Nitra.

 • Zaľúbený Shakespeare. [hudobné naštudovanie, hudba (spoluautor)]. Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Réžia P. Oravec. Premiéra: 10.11.2017, DAB, Nitra.

 • Vianočný zázrak. [hudba, mixáž]. Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre. Réžia J. Krasula. Premiéra: 1. 12. 2017, SDKS Nitra.

 • CD Symfobia - Smog Of Tomorrow. [hudobné aranžmány], 2019. 

 • TRÓJA. [hudba, piesne, mixáž]. Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre. Réžia P. Oravec. Premiéra: 13. 6. 2019, SDKS Nitra.

 • (Šípková) Ruženka  [hudba]. Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre. Réžia Alexei Leliavski. Premiéra: 15.7.2021, KD Močenok

 • Návšteva v Linči. Venované Jozefovi Bednárikovi. [piesne, hudba].  Z-DIVADLO Zeleneč. Réžia P. Oravec. Premiéra: 17. - 18. 9.  2022, KD Zeleneč.

 • Čarodejník z krajiny OZ . [hudba, piesne, mixáž]. Staré divadlo Karola Spišáka    v Nitre. Réžia P. Oravec. Obnovená premiéra: 3. 3. a 5. 3. 2023, SDKS Nitra.

 • TRÓJA. [hudba, piesne, mixáž]. Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre. Réžia P. Oravec. Obnovená premiéra: 19.5. a 28.5. 2023, SDKS Nitra.

 • ALADÍN. [hudba, piesne, mixáž]. Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre. Réžia P. Oravec. Premiéra: 8. a 10. marca 2024, SDKS Nitra.

bottom of page