top of page

O PROJEKTE

Projekt ZBORY odštartoval svoje pôsobenie na hudobnej scéne v roku 2011 svojím pilotným projektom - piesňou Láskou nás prikrývaj. Na realizácii piesne sa zúčastnilo takmer 70 spevákov a hudobníkov - jednotlivcov i členov rôznych speváckych zborov. Pieseň Láskou nás prikrývaj sa po zverejnení v Hitparáde rádia Lumen okamžite umiestnila na prvom mieste, udržala sa na popredných miestach po celý čas jej nasadenia a možno ju počuť i naďalej aj v súčasnosti.

 

Po tomto úspechu sa ZBORY rozhodli, spolu s novými členmi, pokračovať v projekte, tentokrát v jeho koncertnej podobe. Nácviky, štúdiové nahrávky, technické prípravy trvali viac ako 1,5 roka, výsledkom čoho vzniklo 11 autorských piesní i piesňových úprav v slovenskom, latinskom, poľskom i hebrejskom jazyku.

 

Projekt ZBORY nechce byť iba speváckym zborom, ale aj príkladom spolupráce a spoločného cieľa rôznych ľudí, ktorých spája poslanie šíriť radosť, nádej a lásku - hodnôt, ktoré dnešná doba veľmi potrebuje.

Projekt ZBORY

bottom of page