Miriam ĎURIŠOVÁ - flauta
Tomáš KLIŽAN - bicie
Lucia PIVARČIOVÁ - husle
Barbora ŠIŠMIČOVÁ - hoboj
Diana TURČEKOVÁ - husle
Martin UTEKAL - klarinet
Show More

Projekt ZBORY - Láskou nás prikrývaj, © 2011 - 2020