top of page

Projekt ZBORY: Láskou nás prikrývaj

ŽILINA BUDE SVEDKOM VÝNIMOČNÉHO VYSTÚPENIA SPEVÁCKYCH ZBOROV, SÓLISTOV A HUDOBNÍKOV, KTORÉ PROSTREDNÍCTVOM ORIGINÁLNEHO UMELECKÉHO PREJAVU DÁVA VEĽMI SILNÉ IMPULZY PRE ŽIVOT...


Autorom hudby, dirigentom a otcom tohto nevšedného projektu je hudobník, skladateľ a hudobný pedagóg Peter Vlčko. V súvislosti s pripravovaným predstavením v Žiline sme mu položili niekoľko otázok.


Ste autorom hudby k úspešným muzikálom Láska je silnejšia a Sen o ruži, ktoré si niektorí pamätajú v podaní Divadelného spoločenstva Rafael z Bošian. Čo vás inšpirovalo k vytvoreniu tohto diela a odkiaľ ste čerpali námety?


Bošianske muzikály, za zrodom ktorých stáli kňazi Peter Holbička a Zdeno Pupík, boli výbornou školou, z ktorej čerpám dodnes. Za účasti neprofesionálnych hercov, nadšencov, sa tvorcom podarilo vytvoriť divadelné predstavenia s viac ako 150 úspešnými reprízami po celom Slovensku. Projekt ZBORY v podstate nadväzuje na túto myšlienku. V čase komponovania piesní som mal predstavu veľkého „ansámblu“, v pláne boli zbory v rámci stredných či vysokých škôl umeleckého zamerania. Nakoniec sme sa rozhodli pre mládež z farností. Bola to správna voľba. Neškolení speváci dávajú prirodzený naturel a živelnosť, stavajú na pocite, nie na naštudovaných pravidlách. Tým skladby, ktoré inklinujú skôr ku klasickej hudbe, vyznievajú modernejšie, populárnejšie. Duchovná stránka textov, ktoré čerpajú zväčša zo Svätého písma, v takomto podaní vyznieva veľmi úprimne, nenútene, vzťah k viere je tu citeľný. Dnes je vytvorené urÎité stále členské jadro, počet členov ZBOROV na koncerte sa pohybuje okolo 60 ľudí.


Ako sa vám podarilo spojiť viac ako šesčdesiat účinkujúcich z viacerých miest a obcí Slovenska?


ZBORY boli a stále sú otvoreným spoločenstvom. V čase vzniku sa jeho členom mohol stať každý, kto vedel a chcel spievať, hrať a bol ochotný obetovať svoj čas.

Projekt neoficiálne začal piesňou Láskou nás prikrývaj. Oslovili sme i navštívili viaceré spevácke zbory i jednotlivcov. Symbolika rybárov, ktorí lovia ľudí vo viere v dobrú vec, vo mne rezonuje doteraz. Po približne trojmesačných nácvikoch v skupinkách, nahrávaniach v štúdiu, sa všetci stretli pri nakrúcaní videoklipu. Bol to silný zážitok. Viacerí sa vôbec nepoznali, na pódiu sa stretli po prvý raz a všetkých spájala jediná pieseň a jej posolstvo, ktoré chceli odovzdať. Po úspechu piesne sa väčšina spevákov rozhodla pre pokračovanie, zároveň pribudli noví nadšenci. Bol to však iba začiatok takmer dvojročnej cesty. Spoločné skúšky, ale aj domáca príprava (noty a podklady k piesňam dostávali speváci cez internet), opäť nahrávania v štúdiu... Príprava bola náročná, čo je však dôležité – celé obdobie nácvikov bolo plné nadšenia, radosti, ale aj obety, pokory, vzájomnej podpory, dobra... A práve o tom tento projekt bol a stále chce byť.


Kedy a kde bola premiéra koncertu a kde všade ste účinkovali?


Premiéra sa konala 26. mája 2013 v Topoľčanoch a zúčastnilo sa na nej vyše 800 divákov. Po nej nasledovali ďalšie koncerty opäť v Topoľčanoch, v Bošanoch, v Ružomberku, v Nitre. Nekoncertujeme však príliš často, Láskou nás prikrývaj je veľký projekt a s tým sa spája i náročná organizácia. Zároveň, členovia nie sú profesionálmi – účinkujú pre radosť, bez nároku na honorár, v rámci svojho voľného času, často na úkor svojich rodín a priateľov. čiže je to aj istá forma obety a podľa toho je potrebné k nim pristupovať. Zodpovedne, ale aj nenásilne, s dávkou tolerancie a pochopenia.


Podarilo sa vám skladby vydať aj na CD nosiči a nakrútili ste aj dva videoklipy. Predstavte nám ich.


Vydanie rovnomennej CD nahrávky (pozn. Projekt ZBORY – Láskou nás prikrývaj) bolo, spolu s premiérou koncertu, istým vyvrcholením projektu. Na CD a zároveň v repertoári máme všetko vlastné skladby, resp. vlastné úpravy pôvodných piesní. K tej druhej skupine patria dve piesne: židovská ľudová pieseň Hine ma tov, ktorej úprava bola pôvodne súčasťou divadelného predstavenia Ester a naspieval ju dievčenský akademický spevácky zbor UKF v Nitre ešte v roku 2005. Druhá je pieseň Uwielbiam twoje imie, poľského autora Arthura Kaszowského. Obe z uvedených piesní sú prispôsobené charakteru projektu. Čo sa týka klipov – prvý, pilotný, k piesni Láskou nás prikrývaj bol v podstate úvodným a samostatným projektom. Jeho vyvrcholením bolo práve nakrúcanie videoklipu. Druhý klip k piesni Uwielbiam twoje imie bol technicky nároÎnejší, nakoľko sa nakrúcalo vo viacerých prostrediach. Téma bola vážnejšia, no zároveň smutno-krásna, zo života...


8 NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA 3/2014
najlepšie príspevky
posledné príspevky
kľúčové slovo
nájdete nás aj na....
  • Facebook Classic
bottom of page